CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20210282
Nama : NURUL ATIA SHAFA
Nama Ibu Kandung : HAMRIAH
Kelas : IX_6
Jurusan : UMUM

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 960.000 Rp. 0
2 PEMONDOKAN - T.A 2023/2024 Rp. 960.000 Rp. 0
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
3 September 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
5 November 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
6 Desember 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
7 Januari 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
8 Februari 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
9 Maret 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
10 April 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
11 Mei 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
12 Juni 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
13 Juli 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
14 Agustus 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
15 September 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
16 Oktober 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
17 November 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
18 Desember 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
19 Januari 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
20 Februari 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
21 Maret 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
22 April 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
23 Mei 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
24 Juni 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status