CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20220595
Nama : MUHAMMAD SYAHRUL
Nama Ibu Kandung : JUMAISA
Kelas : XI IPS 2
Jurusan : IPS

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 0
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 0 Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 0 Lunas
3 September 2023 Rp. 0 Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 0 Lunas
5 November 2023 Rp. 0 Lunas
6 Desember 2023 Rp. 0 Lunas
7 Januari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
8 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
9 Maret 2024 Rp. 0 Belum Lunas
10 April 2024 Rp. 0 Belum Lunas
11 Mei 2024 Rp. 0 Belum Lunas
12 Juni 2024 Rp. 0 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status